IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

NODEMCU ESP8266 V3- Lua

105.000 
Điểm tích lũy: 105 điểm
nodemcu-v3 [429]
Còn hàng
+

NodeMCU ESP8266 V3 Lua

Module là phiên bản thứ 3 trong dòng các board NodeMCU ESP8266 tích hợp chip ESP8266.

Đặc điểm:

  • Hỗ trợ các tính năng Wifi của chip ESP8266 như các phiên bản trước và tương thích các board nodemcu 8MB
  • Được thiết kế thích hợp cho việc cắm và làm việc với board trên testboard và có thể tích hợp mạng CAN.
  • Bộ nhớ 8MB.
  • Các GPIO D0 ~ D10 và các giao tiếp SPI, Ì2C được hỗ trợ.
  • Hỗ trợ cỗng USB mini và các header cho giao tiếp TTL với USB-UART CP2102.
  • Câp nguồn DC 4 ~ 9V vào chân VIN.
  • Kích thước các chân 2.54mm (0.1). 2 dãy chân, với 15 chân tương ứng mỗi dãy.
  • Vận hành cả chế độ Access Point, Station và cả Station+Access Point.
  • Có thể lập trình với ngôn ngữ Lua và soạn thảo với trình biên dịch Arduino IDE.

Hình ảnh

Ứng dụng

Thích hợp cho các dự án phát triển, học tập sử dụng trình biên dịch Arduino IDE. Module có hỗ trợ các tính năng WiFi do đó thích hợp cho việc học tập, nghiên cứu các dự án IoT.

Tài liệu tham khảo

Đặc biệt

Thiết kế sx tại Việt Nam:

Source code (access_point.ino, 0 Kb) [Tải về]

Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại