Dịch vụ

IoT Maker Việt Nam cung cấp các dịch vụ phát triển ứng dụng IoT bao gồm:

  • Thiết kế phần cứng IoT liên quan đến các kết nối WiFi, GSM, 3G, LoRA
  • Thiết kế phần cứng IoT liên quan tới các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp
  • Xây dựng hệ thống server phục vụ thiết bị IoT
  • Xây dựng ứng dụng điện thoại kết nối server để điều khiển thiết bị

Mọi liên hệ xin vui lòng gởi email đến địa chỉ: [email protected]