IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 551

Module counter IR FC-03
module-counter-C111 [233]
20.000 
Hết hàng
Module D-duino-V3
d-duino-v3 [380]
290.000 
Hết hàng
Module Digital Buzzer DFRobot
module-buzzer-dfrobot-B12 [638]
75.000 
+
Module DWM1000
dwm-1000--C43 [447]
750.000 
Hết hàng
Module E34 2GH20D 2.4G
module-E34-2GH20D-C44-2.4g [505]
155.000 
Hết hàng
Module ESP32 camera
esp32-camera-B61 [608]
255.000 
+
Module ESP32 kèm OLED
esp32-oled-B61 [378]
315.000 
Hết hàng
Module ESP32 OLED V2.0
esp32-oled-B61 [615]
365.000 
Hết hàng
375.000 
Hết hàng
Module ESP32-SOLO
esp32-solo-B62 [560]
135.000 
+
Module Ethernet ENC28J60
ethernet-ENC28J60 [184]
85.000 
Hết hàng
Module Finger print M5stack FPC1020A Grove
finger-print-m5stack-B82 [757]
550.000 
+
Module GPRS/GSM SIM 900A
module-sim900a-C31 [300]
320.000 
Hết hàng
Module GPS NEO-6M
neo-6-C32 [163]
140.000 
+
Module GSM GPRS A6C
module-a6c [125]
230.000  215.000 
+
Module GSM/GPRS/GPS A7
GPRS-GPS-A7-C33 [219]
270.000 
Hết hàng
Module Joystick DFRobot
module-joystick-dfrobot-B12 [639]
162.000 
+
Module khuếch đại âm thanh MAX98357 I2S
module-khuech-dai-max98357-i2s [780]
75.000 
Hết hàng
Module khuếch đại OEP30W
module-oep30w [779]
80.000 
+
Module kích điện 20KV
kich-dien-200kv-A41 [395]
170.000 
+