IoT (Internet Of Things) cho người mới bắt đầu

Ebook IoT (Internet Of Things) cho người mới bắt đầuđược phát hành miễn phí bởi IoT Maker Việt Nam. Sau khi bạn nhập Email vào hệ thống sẽ gởi thông tin download đến địa chỉ mà bạn đã đăng ký. Nếu bạn vẫn không nhận được email link download dự án, vui lòng ởi email request về địa chỉ: [email protected]