IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Sensor

​Cảm biến vật cản hồng ngoại
CAMBIEN-HONGNGOAI-C112 [98]
18.000 
+
910.000 
Hết hàng
620.000 
Hết hàng
1.550.000  1.450.000 
Hết hàng
Đầu dò PH SIN-PH5011
dau-do-ph5011-D6 [350]
1.560.000 
Hết hàng
Xiami flora monitor
xiami-flora [521]
650.000 
+
TCS3200 Cảm Biến Màu Sắc
TCS3200-sensor-color-C123 [99]
95.000 
Hết hàng
375.000 
Hết hàng
Module counter IR FC-03
module-counter-C111 [233]
20.000 
Hết hàng
Module chuyển đổi giá trị pH
sensor-ph-D6 [343]
620.000 
Hết hàng
Module cảm ứng điện dung TTP229 16 nút
SENSOR-TTP229-16-C104 [46]
32.000 
+
Module cảm ứng điện dung TTP224 4 nút
SENSOR-TTP224-4NUT-C104 [45]
18.000 
+
Module cảm ứng điện dung HTTM
sensor-dien-dung-httm-C104 [276]
45.000 
Hết hàng
Module cảm biến RGB APDS-9960
sensor-apds-9960 [451]
135.000 
Hết hàng
Module cảm biến Radar RCWL-0516
radar-sensor-rcwl-0516 [370]
35.000 
Hết hàng
Module cảm biến gia tốc MPU-6050 GY-521
SENSOR-GIATOC-MPU6050-C153 [47]
50.000 
Hết hàng
Máy quét định vị Lidar
may-quet-dinh-vi-lidar [599]
1.820.000 
+
385.000 
Hết hàng
IC LM35
lm35 [544]
22.000 
+
Cảm biến độ ẩm đất MCU
sensor-soil-moisture-C145 [605]
45.000 
+