IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Sensor

Cảm biến xoay Encoder
cam bien encoder [108]
45.000 
+
Cảm biến vật cản Radar 220VAC
cam-bien-vat-can-radar-220vac [307]
240.000 
+
120.000 
+
Cảm biến US-100
sensor-us-100 [552]
95.000 
+
Cảm biến từ MC-38
mc-38-sensor [144]
20.000 
+
Cảm biến từ cửa OC-55
cam-bien-tu-oc-55 [430]
90.000 
+
Cảm biến từ cửa GY-MC 58
sensor-gy-mc-58 [418]
85.000 
+
60.000 
Hết hàng
95.000 
+
35.000 
+
Cảm Biến Siêu Âm SRF 05
SESOR-SIEUAM-SRF05 [205]
40.000 
+
270.000 
+
Cảm biến rung WS-420
sensor-rung [484]
30.000 
Hết hàng
Cảm biến phát hiện lửa
flame-sensor [102]
20.000 
+
Cảm biến nhịp tim MAX30100
SESOR-MAX30100 [44]
100.000 
Hết hàng
Cảm biến nhịp tim
nhip-tim [198]
95.000 
+
Cảm biến nhiệt độ- độ ẩm relay
relay-cam-bien-nhiet-do [313]
75.000 
+
450.000 
Hết hàng
Cảm biến nhiệt độ Probe DS18B20
SENSOR-NHIETDO-DS18B20 [50]
30.000 
+
Cảm biến nhiệt độ hiển thị XH-W1209
cam-bien-nhiet-do-hien-thi [352]
95.000 
+