IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Kết quả tìm kiếmSản phẩm tìm thấy: 547

1.300.000 
+
1.300.000 
Hết hàng
Module Finger print M5stack FPC1020A Grove
finger-print-m5stack-B82 [757]
550.000 
+
Nguồn Raspberry pi 4 official
nguon-chinh-hang-rpi-4-B33 [756]
330.000 
+
Nguồn Rapsberry Pi 4 5V 3A có công tắc
nguon-rpi-4-5v3a-B33 [755]
120.000 
Hết hàng
Case nhôm Raspberry pi 4
case-nhom-raspberry-B31-pi-4 [754]
190.000 
Cáp Micro HDMI to HDMI
cable-micro-hdmi-to-hdmi-B23 [752]
65.000 
+
165.000 
+
Micro:Gamepad
gamepad-micro:bit [745]
659.000 
Hết hàng
Cable có công tắc cho Raspberry Pi 3/4
cable-cong-tac-cho-raspberry-B34 [743]
30.000 
+
Nguồn Micro USB 5V- 3A cho Raspberry Pi
nguon-raspbery-usb-5v-3a-B34 [742]
115.000 
+
Case Raspberry Pi 4 kèm quạt tản nhiệt
case-raspberry-pi4-B31 [741]
110.000 
Hết hàng
495.000 
+
270.000 
+
145.000 
+
Micro:bit STEM kit
micro:bit-stem-kit [720]
1.910.000 
+
Board mở rộng cho Micro:bit Micro:IO
board-mo-rong-micro-B12 [719]
220.000 
+
Robot Micro: Maqueen
micro:macqueen [718]
685.000 
+
Raspberry Pi 4 Model B
raspberry-pi-4 [715]
1.290.000 
Bộ kit 37 sensor cho Arduino
kit-37-sensor [713]
320.000 
Hết hàng
45.000 
+
30.000 
+
Cable AV RCA cho Raspberry
cable-av-raspberry-B42 [678]
80.000 
+
USB RFID mini 125KHz
usb-rfid-125khz-A72 [677]
275.000 
+
NVIDIA Jetson Nano Dev kit
jetson-nano-kit [675]
2.950.000 
Case Silicone cho Micro:bit
case-silicone-micro:bit-B11 [672]
95.000 
Hết hàng
Case Acrylic cho Micro:bit
case-acrylic-micro:bit-B11 [671]
30.000 
+
Cable Ethernet LAN 1m
cable-ethernet-1m-B24 [670]
30.000 
+
Smart Power Meter FL_PM1P
smart-power-meter-A61 [667]
750.000 
Hết hàng
Bộ tản nhiệt cho Raspberry pi 3
tan-nhiet-nhom [664]
30.000 
+
Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Modbus
sensor-do-am-modbus [661]
315.000 
+
Cảm biến mưa Modbus
sensor-mua-rs485 [660]
595.000 
+
Thẻ RFID UIC tần số 13.56MHz
the-uic-ic-A73 [659]
22.000 
+
Thẻ RFID UID tần số 13.56MHz
the-uid-ic-A74 [658]
22.000 
Hết hàng
Mạch Điều khiển động cơ DC Servo: MSD_AH
mach-dieu-khien-msd-ah-A61 [657]
799.000 
+
Mạch Điều khiển động cơ DC Servo: MSD_EH
mach-dieu-khien-msd-eh-A61 [656]
700.000 
Hết hàng
Mạch Điều khiển động cơ DC Servo: MSD_EM
mach-dieu-khien-msdem-A61 [655]
570.000 
Hết hàng
Mạch H-BRIDGE H
h-bridge-h-A61 [654]
410.000 
+
Mạch H-BRIDGE M
module-h-bridge-m-A61 [653]
320.000 
+
Raspberry Pi 3 Model A+
raspberry-pi-3-model-a+ [652]
1.000.000 
Hết hàng
Case Orange pi Zero Plus 2
case-orange-pi-zero-plus-B22 [647]
90.000 
+
105.000 
+
ESP32-DevKitC- 32D
esp32-devkit-32d-B61 [645]
345.000 
Hết hàng
ESP-Prog
esp-frog-B61 [644]
395.000 
+
ESP8266-DevKitC WROOM 02D
esp8266-devkit-B51 [643]
295.000 
+
Module Relay 5V DFRobot
module-relay-5v-dfrobot-B12 [642]
92.000 
+
Micro:bit Driver Expansion Board
espansion-micro:bit-board-B12 [641]
305.000 
+
Board mở rộng cho Micro:bit
board-mo-rong-micro-B12:bit [640]
285.000 
Hết hàng
Module Joystick DFRobot
module-joystick-dfrobot-B12 [639]
162.000 
+
Module Digital Buzzer DFRobot
module-buzzer-dfrobot-B12 [638]
75.000 
+
Module LED Digital DFRobot
module-led-dfrobot [637]
75.000 
+
Module button DFRobot
module-button-B12 [636]
75.000 
+
ESP Auto flash
auto-flash-esp [635]
75.000 
+
Module WiFi ESP-WROOM-02
esp8266-wroom-02-B52 [634]
90.000 
+
ESP32-PICO-KIT
ESP32-PICO-KIT-B61 [633]
265.000 
+
Camera Orange Pi 2MP
camera-orange-pi-200w-B22 [632]
250.000 
Hết hàng
Hộp nhôm 55x30mm
case-nhom [628]
80.000 
+
Header chuyển 3 chân HDMI to mini HDMI
hdmi-to-mini-hdmi-3-dau-B23 [627]
50.000 
Hết hàng
Dây testboard 40 pin cho Raspberry
testboard-raspberry-B43 [626]
45.000 
+
LED RGB WS2812B dây 144 LED
led-day-rgb-144-led-A51 [625]
380.000 
Hết hàng
Board Lora1278 IntoRobot-Ant
lora-1278-intorobot [624]
420.000 
+
Board SIM800C IntoRobot-Fox
sim800c-intorobot-C55 [623]
405.000 
Hết hàng
Board ESP32 IntoRobot-Fig
esp32-lora-intorobot [622]
385.000 
Hết hàng