IoT - Internet Of Things IoT - Internet Of Things

Board phát triển Board phát triển

Lọc sản phẩm Lọc sản phẩm

Sensor

​Cảm biến vật cản hồng ngoại
CAMBIEN-HONGNGOAI [98]
25.000 
+
910.000 
Hết hàng
620.000 
Hết hàng
1.550.000  1.450.000 
Hết hàng
Đầu dò PH SIN-PH5011
dau-do-ph5011 [350]
1.560.000 
+
TCS3200 Cảm Biến Màu Sắc
TCS3200-sensor-color [99]
95.000 
+
390.000 
+
Module counter IR FC-03
module-counter [233]
20.000 
+
620.000 
+
55.000 
+
Module cảm ứng điện dung TTP224 4 nút
SENSOR-TTP224-4NUT [45]
25.000 
+
Module cảm ứng điện dung HTTM
sensor-dien-dung-httm [276]
45.000 
Hết hàng
Module cảm biến RGB APDS-9960
sensor-apds-9960 [451]
135.000 
Hết hàng
Module cảm biến Radar RCWL-0516
radar-sensor-rcwl-0516 [370]
35.000 
Hết hàng
Module cảm biến gia tốc MPU-6050 GY-521
SENSOR-GIATOC-MPU6050 [47]
50.000 
+
Máy quét định vị Lidar
may-quet-dinh-vi-lidar [599]
1.820.000 
Hết hàng
IC LM35
lm35 [544]
22.000 
+
Cảm biến độ ẩm đất MCU
sensor-soil-moisture [605]
45.000 
+
Cảm biến độ ẩm đất kèm relay
sensor-do-am-dat-relay [221]
70.000 
+
Cảm biến độ ẩm đất
CAMBIENDAT [97]
20.000 
+
Cảm biến xoay Encoder
cam bien encoder [108]
45.000 
+
Cảm biến vật cản Radar 220VAC
cam-bien-vat-can-radar-220vac [307]
240.000 
+
120.000 
+
Cảm biến US-100
sensor-us-100 [552]
95.000 
+
Cảm biến từ MC-38
mc-38-sensor [144]
20.000 
+
Cảm biến từ cửa OC-55
cam-bien-tu-oc-55 [430]
90.000 
+
Cảm biến từ cửa GY-MC 58
sensor-gy-mc-58 [418]
85.000 
+
60.000 
Hết hàng
95.000 
+
35.000 
+
Cảm Biến Siêu Âm SRF 05
SESOR-SIEUAM-SRF05 [205]
40.000 
+
270.000 
+